Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 121
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA CHÍ THÁNH

 

Thật thiêng liêng, thật là chí thánh!
Chúa ôi Ngài đáng cho lòng này chúc tôn.
Ngài thật thiêng liêng, Ngài thật chí thánh!
Trọn tâm hồn con hoà tiếng hát.
Chính Danh Thánh này, đáng cho chúng con,
kính dâng đến Ngài những câu chúc tôn Danh Thánh tuyệt vời.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022