Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 4
Hợp âm: G
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

THÀNH KÍNH CA NGỢI 

Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắp nơi,
Lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh quang.
Cùng dâng lên lòng thành kính và ca hát vang suy tôn:
Chúa trên trời cao, đầy quyền thế vinh quang toàn cõi thiên nhiên.
Hãy hát tiếng hát nhiệt thành dâng lên khúc ca tuyệt vời,
Vinh quang Chúa ôi rạng ngời muôn đời như ánh dương.
Hãy đến góp tiếng tụng ngợi; khiêm cung cúi dâng lòng thành,
Ca vang khúc ca tuyệt vời thờ tôn Vua Chí Cao.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022