Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 105
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

 

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối.

Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối vô cùng.

Chúa thật công bình, thành tín duy Ngài.

Chúa đang quản trị khắp muôn loài.

Chúa thật công bình, Chúa chẳng đổi dời.

Chúa đang quản trị khắp muôn loài.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022