Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 66
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu;

Hát lên lời tôn thờ mừng Thánh Vương.

Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu

Hát lên lời tôn thờ mừng Thánh Vương.

Lòng vui sướng đến trước ngôi Thiên Vương,

trọn tâm trí hướng lên Ngài thôi.

Lòng tôn kính hướng đôi tay lên Ngài,

thành tâm cúi tay dâng Vua Thượng Thiên.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022