Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 47
Hợp âm: (Dm)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

 LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Lòng tôi hát vui mừng cùng cất tiếng vang lừng.

Tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

 

Lòng tôi hát vui mừng cùng cất tiếng vang lừng.

Tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

 

Tôi sẽ tụng ca, tôi sẽ cùng hát vang tụng ca Ngài.

Tôi sẽ ngợi khen, dâng lên Ngài với khúc nhạc mới này.

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022