Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 125
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHA ÁI TỪ

 

Lạy Chúa yêu thương, là Chúa nhân từ.
Ơn yêu thương rộng sâu, tình yêu ôi Cha ban lớn lao.
Lạy Chúa yêu thương, là Cha ái từ,
Hồn thân con hướng lên Cha, tôn thờ Cha.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022