Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 71
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa: Đấng uy nghiêm, Vua oai quyền!

Vui hát hoà khúc ca muôn đời, chúc tôn Vua trên trời:

 

Điệp khúc:

Hồn dâng tiếng hát,

từ trong tâm tư dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui.

 

2. Giê-xu là Vua độc nhất, Chúa yêu thương, Vua vinh diệu,

đem huyết chuộc hết ô dơ và rửa cho tôi thanh sạch.

 

3. Ngài cai trị trên trời đất, khắp nơi suy tôn Danh Ngài,

run rẩy sự chết, địa ngục đành cúi vâng Vua đời đời.

 

4. Ngài đang ngự trong rực rỡ, Chúa vinh quang, Vua oai quyền,

muôn kẻ thù sẽ khuất phục, quỳ cúi tôn Vua muôn đời.

 

5. Mừng vui vì hy vọng lớn, Chúa Giê-xu sẽ cai trị,

đem các đầy tớ trung thành về nước vinh quang trường tồn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022