Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 9
Hợp âm: F
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

 TÔN THỜ CHA

Cha Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022