Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 142
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

 

Đêm Nô-ên tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần gian.
Đem Hy vọng, Chân lý, Yêu thương Ngài đến muôn người.
Đêm Nô-ên tưng bừng, mời Giê-xu đến tâm này:
Lòng hân hoan, ngợi khen Chúa đến dương trần.
Nô-ên! Nô-ên! Nô-ên! Nô-ên! Mừng Sinh nhật Giê-xu!
Nô-ên! Nô-ên! Nô-ên! Nô-ên! Chúa Yêu thương thế nhân.
Nô-ên! Nô-ên Nô-ên! Nô-ên! Đón Vua Christ An bình.
Mừng Chúa Giê-xu giáng sinh, để cứu chúng sinh lạc lầm.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022