Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tái Lâm
Nhịp: 4/4
Bài số: 204
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

 

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng thay khi Vua tới.
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ tái lâm từ trời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022