Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 94
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

VINH THAY DANH CHÚA!


Ô! Quyền uy Cha được vang khắp trời,

vì danh Ngài Ngài Giê xu đại năng.

Ô! quyền năng Cha được vang khắp trời

vì danh Ngài Giê-xu đại năng.

Ngợi khen, tôn thờ danh Ngài Giê xu.

Đáng tôn vinh danh Ngài là Đấng An Bình, Đấng Uy Nghiêm.

Ô! Chúa của muôn muôn loài.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022