Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 102
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CA NGỢI CHIÊN CON

1. Vui ngợi khen Chiên Con. Vui ngợi khen Chiên Con.

Cùng ngợi khen Chiên Con. Cùng ngợi khen Chiên Con.

 

2. hiển thay Chiên Con. Vinh hiển thay Chiên Con.

Vinh hiển thay Chiên Con. Vinh hiển thay Chiên Con. Con.

 

3. Quyền năng Chiên Con. Ô! Quyền năng Chiên Con.

Ô! Quyền năng Chiên Con. Ô! Quyền năng Chiên Con.

 

4. xu là Chiên Con. Giê xu là Chiên Con.

Giê xu là Chiên Con. Giê xu là Chiên Con.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022