Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 36
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚC TÔN CHÚA

Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền,
vinh hiển Ngài rạng ngời khắp thế gian.
Hết lòng thờ phượng hát ca tụng Ngài,
tôn Cha là Chúa Trời vinh hiển.

Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển. Hát chúc tôn danh Chúa,

Hát chúc tôn danh Chúa. Chúa vinh hiển, Chúa vinh hiển.
Hát chúc tôn danh Chúa, Hát chúc tôn danh Chúa.

Ha-lê-lu-gia! khắp nơi tôn vinh Cha, Chúa hiển vinh quyền oai.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Thờ phượng   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022