Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

 DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Danh Ngài là Jesus, Jesus.

Nước mắt nay còn đâu.

Ngài an ủi những kẻ vở tâm hồn,

đập tung cửa sắt khóa lao tù.

Chúa Jesus ban cho tâm hồn sức sống huy hoàng.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022