Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/4
Bài số: 111
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA DIỆU THAY

 

Giê-xu, thật diệu kỳ danh Giê-xu.

Ngài luôn rất nhân từ, dịu dàng và thân ái.

Hào quang Chúa soi, đẹp lạ lùng hơn ánh sao.

Giê-xu, thật diệu kỳ danh Giê-xu.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022