Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 99
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Giê-xu là Chúa! Vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi.

Lời ca câu hát dành cho Đấng đang trên ngôi.

Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.

Giê xu, duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

Ồ, Ngài thật xứng đáng, lòng này xin chúc tán,

duy Ngài thật xứng đáng để để chúng tôi chúc tôn.

Phước hạnh thay Chúa đang ngự giữa muôn lời hát khen.

Giê-xu, duy Chúa, Đấng đáng tôn vinh đời đời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022