Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 35
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Cùng đi trong nơi vinh hiển sáng ngời, thờ tôn trước ngai Vua Giê-xu
Cùng đi trong cung Vua thánh sáng ngời và nhìn xem vinh quang của Cha
Cùng nhau ta đi đến trước thánh nhan Ngài khiêm cung chúc tôn danh Ngài
Cùng đi trong nơi vinh hiển sáng ngời
Thật không nơi đâu đáng so bằng

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022