Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 59
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Toàn năng thay Chúa Jesus năng quyền,

luôn nâng đỡ, dẫn dắt, giúp sức con ngày đêm.
Toàn năng thay Chúa, vinh quang đáng ngợi.

Mọi điều Cha luôn ban phước, dẫn dắt suốt đời con.

 

Jesus năng quyền, trên hết năng quyền.
Đáp lời mọi điều vượt quá suy nghĩ lòng con!

Jesus năng quyền, Chúa Vua năng quyền.
Dìu con đi theo ý Cha luôn ngày đêm.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022