Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 112
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

 

1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu thương,
từ nan không vâng theo ý muốn Cha
thì ta nên ghi nhớ trong tâm ý tưởng quí này
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng.

Điệp khúc:
Ngài luôn yêu mến anh và tôi. Tình yêu quí báu sâu rộng thay.
Đời thành công hay thất bại, dù gặp vui hay đau buồn,
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng.

2. Tình yêu thương Cha to lớn thế gian không chi so,
lòng khoan dung Cha lan khắp không gian.
Ngài kiên tâm mong đón những ai đã chối bỏ Ngài
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng.

3. Dù cho song thân ta bỏ hay không yêu thương ta,
thì Cha yêu thương nghinh tiếp chúng ta.
Ngài luôn chăm lo giúp chúng ta chiến thắng mỗi ngày
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng.

4. Dù trong tương lai ta bước lui không yêu thương Cha,
lòng ta không sao rung cảm như xưa.
Tình yêu trong ta chẳng y như lúc mới bắt đầu
Chúa vẫn yêu thương ta cho đến cùng.

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Thờ phượng   Đồng ca   Được Chúa yêu  

Copyright © 2012-2022