Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 109
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

 

Thắm thiết thay tình yêu, tình yêu lớn lao của Christ.

Thắm thiết thay tình yêu phong phú bao la trác tuyệt.

Sâu, sâu như bể lớn. Rộng trùng dương kém xa.

Cao, cao như bầu trời xanh biếc. Ái đức siêu việt.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022