Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 76
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

 

Con chỉ mong tôn vinh Ngài,

đưa tay lên thưa rằng:

"Lòng con yêu Chúa, Chúa là tất cả của con".

Nguyện chúc tôn Danh Giê-xu là Danh thánh thay.

 

Con chỉ mong tôn vinh Ngài,

đưa tay lên thưa rằng:

"Lòng con yêu Chúa, Chúa là tất cả của con".

Nguyện chúc tôn Danh Giê-xu là Danh thánh Chúa.

Tôn Danh Giê-xu là Danh thánh Chúa.

Tôn Danh Giê-xu là Danh thánh thay.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022