Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 89
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Lời Bài Hát

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

 

Cùng ca tụng danh Giê-xu.

Lạy Chúa yêu thương lòng con ca ngợi.

Cùng ca tụng danh Giê-xu.

Lạy Chúa yêu thương lòng con ca ngợi.

Hô sa na Chúa tảng đá vững an.

Chúa tảng đá vững an cứu tinh của đời con.

Hô muôn người.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022