Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 124
Hợp âm: (Em)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

 

Chúa quyền năng, lớn tiếng chúc tán Vua tốt lành thay,
Hoan ca chúc tôn, Chúa quyền năng, tin nơi Vua Giê-xu
Tốt lành thay, với cả tấm lòng.
Khi con suy nghĩ đến tình yêu Giê-xu
Lòng con luôn tuôn tràn lời ngợi khen với vui mừng.
Cha luôn mở lối dắt con đến với Ngài.
Lòng mở toan con mau đến với Cha.
Ô ô ô ô...

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022