Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 60
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU 

Lớn tiếng chúc tôn Vua Jesus hằng sống,

đồng ngợi khen danh Jesus, Vua đời đời.

Để tỏ cho mọi người Lẽ thật về Chúa

là đường hạnh phước tới thiên đàng.

 

Lớn tiếng chúc tôn Vua Jesus hằng sống,

đồng ngợi khen danh Jesus, Vua đời đời.

Để tỏ cho mọi người Lẽ thật về Chúa

là đường hạnh phước tới thiên đàng.

 

Ha-lê-lu-gia tôn Vua Jesus.

Tôn danh Jesus, Đấng chúng con tôn vinh.

Ha-lê-lu-gia! Tôn Vua Jesus.

Tôn danh Jesus, Đấng chúng con tôn vinh.

Hãy bước đi rao danh Jesus, cứ vững tiến bước luôn trong danh Ngài.

Bước đến đâu danh Jesus được sáng ngời.

Hãy khẩn nài Chúa ban quyền năng bước đi... bước đi... bước đi...

 

Lớn tiếng chúc tôn Vua Jesus hằng sống,

đồng ngợi khen danh Jesus, Vua đời đời.

Để tỏ cho mọi người Lẽ thật về Chúa là đường hạnh phước tới thiên đàng.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022