Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119

TÌNH YÊU CỦA NGÀI

Bài số: 120

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

HÔ-SA-NA

Bài số: 135

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

Bài số: 163

TỪ XA XƯA

Bài số: 164

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165

ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

Bài số: 166

VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

Bài số: 167

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168

TA HY SINH VÌ CON HẾT

Bài số: 169

SUY NIỆM TÌNH YÊU

Bài số: 170

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172

VÌ AI?

Bài số: 173

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

MANG THẬP TỰ

Bài số: 177

GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

Bài số: 178

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179

VÙNG ĐỒI XA ẤY

Bài số: 180

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185

VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

Bài số: 186

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192

CHÚA SỐNG

Bài số: 193

THẦY TẾ LỄ TA

Bài số: 194

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200

Copyright © 2012-2022