Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Bìa của GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101
XEM BẢN NHẠC Giê xu không đổi thay. Giê xu không đổi thay. Trời
Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102
XEM BẢN NHẠC 1. Vui ngợi khen Chiên Con. Vui ngợi khen Chiên Con. Cùn
Bìa của GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103
XEM BẢN NHẠC   Giê xu nguyện mến yêu Ngài, con xin quỳ xuống
Bìa của TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104
XEM BẢN NHẠC   1. Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu cao hơ
Bìa của THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105
XEM BẢN NHẠC   Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối. Tôn n
Bìa của GIÊ-XU ĐẸP THAY!

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106
XEM BẢN NHẠC 1. Giê xu đẹp thay! Ôi, Vua thiên nhiên giới nay! Co
Bìa của CHÚA DIỆU KỲ

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107
XEM BẢN NHẠC   Kỳ diệu thay (Kỳ diệu thay) Chúa tuyệt vời
Bìa của THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108
XEM BẢN NHẠC 1. Khoan dung lẫn nhân từ, yêu thương với công bìn
Bìa của THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109
XEM BẢN NHẠC Thắm thiết thay tình yêu, tình yêu lớn lao của Chr
Bìa của TÔN CAO NGÀI

TÔN CAO NGÀI

Bài số: 110
XEM BẢN NHẠC Lạy Giê xu đầy khôn ngoan, thương. đầy yêu thươ
Bìa của CHÚA DIỆU THAY

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, thật diệu kỳ danh Giê-xu. Ngài luôn rất n
Bìa của CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112
XEM BẢN NHẠC   1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu
Bìa của ƠN CAO SÂU RỘNG

ƠN CAO SÂU RỘNG

Bài số: 113
XEM BẢN NHẠC Ôi, cao, cao hơn thiên đàng. Rộng, rộng vượt đạ
Bìa của TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114
XEM BẢN NHẠC   Tình yêu của Chúa rộng sâu bao la thật vư
Bìa của NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115
XEM BẢN NHẠC 1, Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay!Ngài th
Bìa của DANH GIÊ-XU

DANH GIÊ-XU

Bài số: 116
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Đấng oai quyền Chí Cao. Giê-xu, Đấng con th
Bìa của TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa tựa như núi cao, cao vô cùng
Bìa của TÌNH YÊU BỀN VỮNG

TÌNH YÊU BỀN VỮNG

Bài số: 118
XEM BẢN NHẠC Tình yêu thương Chúa bền vững mãi không phai tàn.L
Bìa của KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

KHÔNG AI THÁNH KHIẾT NHƯ NGÀI

Bài số: 119
XEM BẢN NHẠC Thật không ai thánh thiện như Chân Chúa. Thật khôn
Bìa của TÌNH YÊU CỦA NGÀI

TÌNH YÊU CỦA NGÀI

Bài số: 120
XEM BẢN NHẠC Tình yêu bao la chỉ trong Chúa Cha. Hãy khen ngợi, ch
Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121
XEM BẢN NHẠC Thật thiêng liêng, thật là chí thánh! Chúa ôi Ngài
Bìa của CHÚA OAI QUYỀN

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122
XEM BẢN NHẠC Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự thiên
Bìa của CHA QUÍ BÁU

CHA QUÍ BÁU

Bài số: 123
XEM BẢN NHẠC Cha ái từ, Cha quí giá hơn ngọc ngà. Cha ái từ đ
Bìa của CHÚA LÀ TỐT LÀNH

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124
XEM BẢN NHẠC   Chúa quyền năng, lớn tiếng chúc tán Vua tốt
Bìa của CHA ÁI TỪ

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125
XEM BẢN NHẠC Lạy Chúa yêu thương, là Chúa nhân từ.Ơn yêu thư
Bìa của CỨU CHÚA TÔI

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-h
Bìa của CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

CHÚC CHO ĐẤNG NGỒI TRÊN NGÔI

Bài số: 127
XEM BẢN NHẠC Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng Chiên Con, đượ
Bìa của NGUỒN CỨU GIÚP

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC 1. Ôi, Lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi, là ư
Bìa của VUI MÙA GIÁNG SINH

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm thánh xa vời Chúa giáng sinhNằm trong chuồng
Bìa của NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

NGƯỜI BẠN ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 130
XEM BẢN NHẠC 1. Hàng ngàn sao sáng hát ca ngợi khen mừng Vua Giê-x
Bìa của KÍP ĐẾN TÔN THỜ

KÍP ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 131
XEM BẢN NHẠC 1.Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, lướt kh
Bìa của ĐÊM YÊN LẶNG

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm yên lặng! Đêm thánh này! Đất vắng yên! T
Bìa của BÀI CA MÁNG CỎ

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Thánh giáng sinh nơi máng chiên cô đơn nghèo
Bìa của THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, chúc Thánh Đ
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 135
XEM BẢN NHẠC Hô-sa-na! Hô-sa-na! Vang vang tiếng hoan ca đón mừng m
Bìa của VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136
XEM BẢN NHẠC Bầu trời nhiều sao lung linh, một vì sao chiếu sán
Bìa của PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

PHƯỚC CHO NHÂN LOẠI

Bài số: 137
XEM BẢN NHẠC 1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời! Trần gian
Bìa của VÌ YÊU NHÂN THẾ

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC Vì Cha yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một. H
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An bình ch
Bìa của CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa Giê-xu lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đà
Bìa của NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC 1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẻ chă
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC Đêm Nô-ên tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần g
Bìa của TRONG MÁNG CHIÊN

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143
XEM BẢN NHẠC 1. Nằm yên trong máng chiên kia, nào được nôi, nệ
Bìa của THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144
XEM BẢN NHẠC 1. Nhạc cao vút tận mây ngàn, vang mãi nơi chân tr
Bìa của NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC Một đêm đông Một Giê-xu hạ sinh, Người sinh ra t
Bìa của QUÀ TÌNH YÊU

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng hát chứa chan yêu thương hoà vào lòn
Bìa của MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

MÔN ĐỒ TRUNG TÍN

Bài số: 147
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du d
Bìa của MÓN QUÀ VÔ GIÁ

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148
XEM BẢN NHẠC 1. Ngày Giáng sinh tưng bừng đến trong gia đình hân
Bìa của NGUỒN TÌNH YÊU

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC 1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử von
Bìa của MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng con sung sướng vui mừng hân hoan vì đêm nay
Bìa của TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151
XEM BẢN NHẠC 1. Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sốn
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152
XEM BẢN NHẠC Chúc mừng sinh nhật Giê-xu trong mùa Giáng sinh thật
Bìa của ĐÊM THÁNH

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153
XEM BẢN NHẠC 1. Kìa vùng trời Đông ngôi sao Tin Lành soi thánh qua
Bìa của CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC 1. Mong chờ No-ên đến, ngày Thiên Chúa hoá thân là
Bìa của CHÚA ĐÃ TỚI

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155
XEM BẢN NHẠC 1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian, lìa thiên q
Bìa của CA CHÚC GIÁNG SINH

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình.Mừng anh vui Gi
Bìa của Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Ô, BẾT-LÊ-HEM ẤP NHỎ!

Bài số: 157
XEM BẢN NHẠC   1. Ô, Bết-lê-hem ấp nhỏ này, chốn ngươi th
Bìa của KHI CHÚA VÀO ĐỜI

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158
XEM BẢN NHẠC 1. Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui.Sầu t
Bìa của KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159
XEM BẢN NHẠC 1. Nào phòng đẹp chốn sang giàu, nào giường nệm
Bìa của HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC 1. Lời hứa ban cho nhân loại đang sống trong trần
Bìa của VUA MIỀN ĐÔNG

VUA MIỀN ĐÔNG

Bài số: 161
XEM BẢN NHẠC 1. Chúng tôi vua từ miền Đông xa vời, thấy ngôi s
Bìa của BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162
XEM BẢN NHẠC 1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm n
Bìa của ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

Bài số: 163
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm Nô-ên tưng bừng này đêm Giê-xu ra đời, m
Bìa của TỪ XA XƯA

TỪ XA XƯA

Bài số: 164
XEM BẢN NHẠC 1. Trần gian hỡi có hay chăng Chúa yêu thương chúng
Bìa của QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165
XEM BẢN NHẠC 1. Nhạc nhịp nhàng mừng đêm Giáng Sinh về.Đèn l
Bìa của ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

Bài số: 166
XEM BẢN NHẠC 1.Chúa là ngọn đèn soi trong thế gian và nối nhịp
Bìa của VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

Bài số: 167
XEM BẢN NHẠC 1. Vì Chúa quá xót thương người đang sống trong đ
Bìa của THIẾU CHỖ CHO NGÀI

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168
XEM BẢN NHẠC Thiếu chỗ cho Ngài: "Khách quá nhiều trong hôm nay!"
Bìa của TA HY SINH VÌ CON HẾT

TA HY SINH VÌ CON HẾT

Bài số: 169
XEM BẢN NHẠC 1. Ta hi sinh vì con hết, huyết tuôn tim này tan tành.
Bìa của SUY NIỆM TÌNH YÊU

SUY NIỆM TÌNH YÊU

Bài số: 170
XEM BẢN NHẠC 1. Đồi xưa Chúa Giê-xu xả thân vì ai, chịu bao kh
Bìa của TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng ta ghi nhớ luôn ngày Chúa đau thương trên đ
Bìa của XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC 1. Chiều xưa đồi vắng Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu lưu
Bìa của VÌ AI?

VÌ AI?

Bài số: 173
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-xu vì ai huyết tuôn? Con Trời vì sao đớn đa
Bìa của THỐNG KHỔ TÂM

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174
XEM BẢN NHẠC 1. Ghết-sê ma nê đau khổ, Chúa khẩn thiết nguyện
Bìa của TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175
XEM BẢN NHẠC 1. Khốn khó với gánh đau thương trên vai, tôi lê t
Bìa của NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176
XEM BẢN NHẠC 1. Hình bóng thập giá hiện rõ trong tôi, đầu Chúa
Bìa của MANG THẬP TỰ

MANG THẬP TỰ

Bài số: 177
XEM BẢN NHẠC 1. Một hôm tôi bước trên con đường vắng xa xôi,
Bìa của GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

Bài số: 178
XEM BẢN NHẠC 1.Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hoá, nơi
Bìa của TÌNH YÊU VÔ GIÁ

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng này xin dâng, kính yêu Giê-xu.Ngài đã hy sinh
Bìa của VÙNG ĐỒI XA ẤY

VÙNG ĐỒI XA ẤY

Bài số: 180
XEM BẢN NHẠC Từ vùng đồi xa ấy Chúa treo thân trên thập tự g
Bìa của THẬP TỰ XƯA

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181
XEM BẢN NHẠC 1. Thập tự xưa sừng sững cao, dựng tận trên sư
Bìa của CHRIST PHỤC SINH

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182
XEM BẢN NHẠC 1. Chôn sâu dưới mả u minh, Giê-xu Cứu Chúa tôi! C
Bìa của CÙNG VÀO TÔN THỜ

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183
XEM BẢN NHẠC 1. Vào nơi đây tôn thờ ca khen, cùng vào chúc tán G
Bìa của TIẾNG HÁT PHỤC SINH

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184
XEM BẢN NHẠC 1. Trời tưng tưng sáng sương mai chiếu trên ngàn c
Bìa của CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi! Lòng tôi hôm n
Bìa của VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

Bài số: 186
XEM BẢN NHẠC 1. Tôn ngợi Vua Giê-xu, phục sinh trong khải hoàn.S
Bìa của CHÚA TRỊ VÌ

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng ca xướng cho Vua quyền oai.Dâng lên ch
Bìa của CHÚA HẰNG SỐNG

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC 1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền, đã v
Bìa của VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC Vui thay Chúa phục sinh vinh quang với quyền năng.Xíc
Bìa của GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190
XEM BẢN NHẠC 1. Trời ban trưa nắng soi trên ngọn đồi, Chúa Giê
Bìa của THIÊN CA VÔ ĐỐI

THIÊN CA VÔ ĐỐI

Bài số: 191
XEM BẢN NHẠC Vầng đá trước mộ thiên sứ lăn rồi, ta hát mộ
Bìa của VÌ GIÊ-XU SỐNG

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192
XEM BẢN NHẠC 1.Trên trời vinh quang Vua Thánh xuống gian trần, xót
Bìa của CHÚA SỐNG

CHÚA SỐNG

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa đã chết thế cho trần gian.Ôi! tình Chúa qu
Bìa của THẦY TẾ LỄ TA

THẦY TẾ LỄ TA

Bài số: 194
XEM BẢN NHẠC 1. Cùng đến chúc tôn Thầy Tế Lễ ta, ngày ngày h
Bìa của KHÚC KIM CẦM

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195
XEM BẢN NHẠC 1. Réo rắt bấy khúc kim cầm, sứ thánh ca ly kỳ.C
Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ng
Bìa của RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197
XEM BẢN NHẠC 1. Dịu êm thay khi lòng biết lắng nghe Lời Chúa ph
Bìa của TÔN VINH GIÊ-XU

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198
XEM BẢN NHẠC 1. Bên ngôi Thiên Phụ, Giê-xu oai hùng, con dân thánh
Bìa của BÊN KIA HOÀNG HÔN

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199
XEM BẢN NHẠC 1. Hoàng hôn buông khắp nơi, ô bình minh sáng tươi,
Bìa của VUA SẼ ĐẾN

VUA SẼ ĐẾN

Bài số: 200
XEM BẢN NHẠC   Chúc tôn Chúa Trời, ca khen danh thánh Ngài.Yêu