Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 126
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CỨU CHÚA TÔI

 

1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-hô-va,
Đấng quyền năng với công bình.
Giê-hô-va, giàu ơn thương xót thứ tha cho những ai bước theo ý Cha.

Điệp khúc:
Giê-hô-va! Dù tội tôi đỏ như son...
Giê-hô-va! Ngài làm nên trắng như lông chiên.
Giê-hô-va! Kìa tội nhân đến ăn năn tình yêu Chúa cất hết ô tội.

2. Hôm nay đây bởi dòng huyết của Chiên Con,
Tôi hân hoan, Chúa vì tôi gánh thay rồi.
Nguyện một lòng thờ tôn Cha Thánh mãi sau.
Tôi vững tin bước theo ý Cha.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022