Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 164
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

1. Trần gian hỡi có hay chăng Chúa yêu thương chúng ta vô bờ.
Ngài là Đấng tối cao quyền năng, Đấng sáng tạo vạn vật trên đất.
Đành lâm thế chốn đê hèn Chúa đến ban phước ân cho người.
Ngài thăm viếng dưỡng nuôi đời ta trong tình yêu.

2. Ngày xưa ấy Chúa vẫn hằng dắt chăn dân Thánh qua sa mạc,
Ngài che phủ khi băng đồng hoang, thắp soi đường mờ mịt đêm tối.
Ngài nuôi nấng suốt năm dài bánh ma na phát cho mỗi ngày,
và trong bốn mươi năm Ngài luôn ban bình an.

3. Dù năm tháng có phai nhoà, dẫu nhân gian lãng quên ơ thờ;
lời Thiên Chúa vẫn vang vọng luôn, nhắc cho người tìm về chân lý.
Đừng hoang phí tháng năm dài chớ lang thang bước trong lạc lầm.
Về đây mau bên nơi bình yên, cùng nhận ơn yêu thương nơi Chúa.

4. Trần gian hỡi có hay chăng Chúa yêu thương chúng ta vô bờ.
Ngài là Đấng tối cao quyền năng, Đấng sáng tạo vạn vật trên đất.
Đành lâm thế chốn đê hèn Chúa đến ban phước ân cho người.
Cùng vui đón Giê-xu làm Vua trong đời ta.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Giáng sinh   Song ca