Giải thích từ ngữ

3 câu

CHA YÊU THƯƠNG

Bài số: 3

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7

Jêsus Đẹp Thay

Bài số: 13

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

Viết bởi James McGranahan
Bài số: 15

NHÓM VỚI GIÊ-XU

Bài số: 62

CHÚA ĐÁNG NGỢI

Bài số: 80

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104

GIÊ-XU ĐẸP THAY!

Bài số: 106

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129

ĐÊM YÊN LẶNG

Bài số: 132

BÀI CA MÁNG CỎ

Bài số: 133

THIÊN BINH VANG TIẾNG HÁT

Bài số: 134

CHÚA GIÊ-XU LÂM PHÀM

Bài số: 140

QUÀ TÌNH YÊU

Bài số: 146

MỪNG ĐÊM CHÚA SINH

Bài số: 150

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

Bài số: 151

ĐÊM THÁNH

Bài số: 153

KHÔNG CHỖ TRONG QUÁN

Bài số: 159

BÌNH AN CHO LOÀI NGƯỜI

Bài số: 162

ĐÊM NÔ-ÊN TƯNG BỪNG

Bài số: 163

TỪ XA XƯA

Bài số: 164

QUÀ ĐÊM GIÁNG SINH

Bài số: 165

ÁNH LỬA HỒNG GIÁNG SINH

Bài số: 166

VÌ QUÁ THƯƠNG NGƯỜI

Bài số: 167

VÌ AI?

Bài số: 173

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175

NGÀI YÊU TÔI RẤT THIẾT THA

Bài số: 176

THẬP TỰ XƯA

Bài số: 181

CHRIST PHỤC SINH

Bài số: 182

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184

VINH DIỆU CHÚA PHỤC SINH

Bài số: 186

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190

KHÚC KIM CẦM

Bài số: 195

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197

TÔN VINH GIÊ-XU

Bài số: 198

BÊN KIA HOÀNG HÔN

Bài số: 199

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205

KHI CHÚA VÔ LÒNG

Bài số: 213

Copyright © 2012-2022