Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 183
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

CÙNG VÀO TÔN THỜ

 

1. Vào nơi đây tôn thờ ca khen,
cùng vào chúc tán Giê-xu phục sinh hiển vinh.
Ngài đang trông mong nhận nơi ta.
Hiến dâng Ngài hết mọi điều.

2. Quỳ trước ngôi Cha cùng đưa tay,
cùng vào chúc tán Giê-xu phục sinh hiển vinh.
Ngài đang trông mong nhận nơi ta.
Hiến dâng Ngài hết mọi điều.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Phục sinh   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022