Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

LÊN ĐỀN THÁNH

Bài số: 301

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số: 302

THỎA VUI TRONG CHÚA

Bài số: 303

CHỈ TRONG NGÀI

Bài số: 304

NGƯỠNG VỌNG CHÚA

Bài số: 305

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 306

TẤT CẢ THUỘC NGÀI

Bài số: 307

TÌNH YÊU NỒNG CHÁY

Bài số: 308

NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

Bài số: 309

NGỢI DANH GIÊ-XU

Bài số: 310

NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

Bài số: 311

DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 312

BÀI CA NGUYỆN CẦU

Bài số: 313

SÁNG DANH CHÚA

Bài số: 314

DUY NHẤT LÀ NGÀI

Bài số: 315

TỤNG CA GIÊ-XU

Bài số: 316

NGÀI LÀ VUA

Bài số: 317

HÃY NGỢI KHEN CHÚA

Bài số: 318

MAU ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 319

GIÊ-XU, NGUỒN VUI VẺ CHO MỌI LÒNG

Bài số: 320

NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

Bài số: 321

VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

Bài số: 322

XIN THA THỨ

Bài số: 323

VỮNG TIẾN

Bài số: 324

ƯỚC AO NHÌN GIÊ-XU

Bài số: 325

TÔI TIN

Bài số: 326

TRAO NIỀM TIN

Bài số: 327

THEO CHÚA

Bài số: 328

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

Bài số: 329

LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số: 330

QUANH ĐÊM LUÔN NGÀY

Bài số: 331

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Bài số: 332

CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

Bài số: 333

NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

Bài số: 334

NHƯ Ý CHA

Bài số: 335

NƠI MÉ NƯỚC TRONG

Bài số: 336

CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

Bài số: 337

CÓ CHÚA DẮT CHĂN

Bài số: 338

CÀNG YÊU CHÚA HƠN

Bài số: 339

CẦN CHÚA LUÔN

Bài số: 340

MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

Bài số: 341

CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

Bài số: 342

TIẾNG YÊU THƯƠNG

Bài số: 343

SỐNG AN BÌNH

Bài số: 344

TRONG TAY CHÚA

Bài số: 345

NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 346

BÀN TAY DÂNG LÊN

Bài số: 347

CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

Bài số: 348

DÂNG TIẾNG CA

Bài số: 349

LÒNG TIN CHẲNG PHAI

Bài số: 350

TA Ở ĐÂU… NGƯƠI Ở ĐÓ…

Bài số: 351

NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

Bài số: 352

ĐƯỢC CỨU TRONG CHÚA

Bài số: 353

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI!

Bài số: 354

CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số: 355

THOẢ LÒNG

Bài số: 356

BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

Bài số: 357

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 358

CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số: 359

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số: 360

CHÚA BIẾT LÒNG CON

Bài số: 361

KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

Bài số: 362

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 363

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 364

NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

Bài số: 365

GIÊ-HÔ-VA XIN DẮT TÔI

Bài số: 366

TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

Bài số: 367

KHI ĐÊM QUA RỒI

Bài số: 368

NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Bài số: 369

SỰ BÌNH AN TUYỆT VỜI

Bài số: 370

TÔI BIẾT ĐẤNG TÔI ĐANG TIN

Bài số: 371

YÊU TA CHĂNG?

Bài số: 372

NGUỒN VUI TRONG LÒNG

Bài số: 373

NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

Bài số: 374

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

Bài số: 375

NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Bài số: 376

Ô, TÔI YÊU GIÊ-XU LẮM THAY

Bài số: 377

SỐNG CHUNG CÙNG GIÊ-XU

Bài số: 378

KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

Bài số: 379

SỐNG TRONG QUYỀN NĂNG

Bài số: 380

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 381

TẠI VẦNG ĐÁ NGẤT CAO

Bài số: 382

SỰ SỐNG MỚI

Bài số: 383

TÂM LINH TÔI, YÊN NINH THAY!

Bài số: 384

TA HẰNG Ở VỚI CÁC CON

Bài số: 385

CHÚA LÀ TẤT CẢ

Bài số: 386

CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

Bài số: 387

CÀNG GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 388

CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

Bài số: 389

ĐẤNG CHĂN HIỀN LÀNH

Bài số: 390

CHÚA VẪN BÊN TÔI

Bài số: 391

ĐI VỚI CHA

Bài số: 392

ĐẾN BÊN DÒNG SÔNG

Bài số: 393

ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Bài số: 394

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THẬT

Bài số: 395

GIÊ-XU

Bài số: 396

ĐẮC THẮNG TRONG CHÚA

Bài số: 397

ĐỒNG CỎ THIÊN THƯỢNG

Bài số: 398

CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

Bài số: 399

ĐỒNG HÀNH

Bài số: 400

Copyright © 2012-2022