Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

Bìa của LÊN ĐỀN THÁNH

LÊN ĐỀN THÁNH

Bài số: 301
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CA KHEN ƠN GIÊ-XU

CA KHEN ƠN GIÊ-XU

Bài số: 302
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THỎA VUI TRONG CHÚA

THỎA VUI TRONG CHÚA

Bài số: 303
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHỈ TRONG NGÀI

CHỈ TRONG NGÀI

Bài số: 304
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỠNG VỌNG CHÚA

NGƯỠNG VỌNG CHÚA

Bài số: 305
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VINH QUANG THIÊN CHÚA

VINH QUANG THIÊN CHÚA

Bài số: 306
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẤT CẢ THUỘC NGÀI

TẤT CẢ THUỘC NGÀI

Bài số: 307
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÌNH YÊU NỒNG CHÁY

TÌNH YÊU NỒNG CHÁY

Bài số: 308
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

NGỢI CA ƠN THƯƠNG XÓT

Bài số: 309
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGỢI DANH GIÊ-XU

NGỢI DANH GIÊ-XU

Bài số: 310
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

NGÀI LÀ DUYÊN CỚ

Bài số: 311
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

DÂN LÀNG TA CA NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 312
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀI CA NGUYỆN CẦU

BÀI CA NGUYỆN CẦU

Bài số: 313
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SÁNG DANH CHÚA

SÁNG DANH CHÚA

Bài số: 314
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DUY NHẤT LÀ NGÀI

DUY NHẤT LÀ NGÀI

Bài số: 315
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TỤNG CA GIÊ-XU

TỤNG CA GIÊ-XU

Bài số: 316
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ VUA

NGÀI LÀ VUA

Bài số: 317
XEM BẢN NHẠC
Bìa của HÃY NGỢI KHEN CHÚA

HÃY NGỢI KHEN CHÚA

Bài số: 318
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MAU ĐẾN TÔN THỜ

MAU ĐẾN TÔN THỜ

Bài số: 319
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, NGUỒN VUI VẺ CHO MỌI LÒNG

GIÊ-XU, NGUỒN VUI VẺ CHO MỌI LÒNG

Bài số: 320
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

NGƯỚC MẮT LÊN ĐỒI

Bài số: 321
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

VẦNG ĐÁ MUÔN ĐỜI

Bài số: 322
XEM BẢN NHẠC
Bìa của XIN THA THỨ

XIN THA THỨ

Bài số: 323
XEM BẢN NHẠC
Bìa của VỮNG TIẾN

VỮNG TIẾN

Bài số: 324
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ƯỚC AO NHÌN GIÊ-XU

ƯỚC AO NHÌN GIÊ-XU

Bài số: 325
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔI TIN

TÔI TIN

Bài số: 326
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRAO NIỀM TIN

TRAO NIỀM TIN

Bài số: 327
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THEO CHÚA

THEO CHÚA

Bài số: 328
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

ĐẤNG CỨU CHUỘC TÔI

Bài số: 329
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LỜI KHẨN NGUYỆN

LỜI KHẨN NGUYỆN

Bài số: 330
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUANH ĐÊM LUÔN NGÀY

QUANH ĐÊM LUÔN NGÀY

Bài số: 331
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÙNG ĐI VỚI CHÚA

CÙNG ĐI VỚI CHÚA

Bài số: 332
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

CON MUỐN TRỞ NÊN CHIÊN CHÚA

Bài số: 333
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

NGUYỆN CÀNG YÊU THƯƠNG CHRIST

Bài số: 334
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NHƯ Ý CHA

NHƯ Ý CHA

Bài số: 335
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI MÉ NƯỚC TRONG

NƠI MÉ NƯỚC TRONG

Bài số: 336
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

CHÚA ƠI! LÒNG CON NHỜ CẬY NGÀI

Bài số: 337
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÓ CHÚA DẮT CHĂN

CÓ CHÚA DẮT CHĂN

Bài số: 338
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÀNG YÊU CHÚA HƠN

CÀNG YÊU CHÚA HƠN

Bài số: 339
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CẦN CHÚA LUÔN

CẦN CHÚA LUÔN

Bài số: 340
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

MỖI BƯỚC TRÊN THIÊN TRÌNH

Bài số: 341
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

CHÚNG TA LÀ DÂN GIAO ƯỚC CỦA CHÚA

Bài số: 342
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TIẾNG YÊU THƯƠNG

TIẾNG YÊU THƯƠNG

Bài số: 343
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỐNG AN BÌNH

SỐNG AN BÌNH

Bài số: 344
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TRONG TAY CHÚA

TRONG TAY CHÚA

Bài số: 345
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN THEO GIÊ-XU

NGUYỆN THEO GIÊ-XU

Bài số: 346
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀN TAY DÂNG LÊN

BÀN TAY DÂNG LÊN

Bài số: 347
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

CON MUỐN CA NGỢI NGÀI

Bài số: 348
XEM BẢN NHẠC
Bìa của DÂNG TIẾNG CA

DÂNG TIẾNG CA

Bài số: 349
XEM BẢN NHẠC
Bìa của LÒNG TIN CHẲNG PHAI

LÒNG TIN CHẲNG PHAI

Bài số: 350
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TA Ở ĐÂU… NGƯƠI Ở ĐÓ…

TA Ở ĐÂU… NGƯƠI Ở ĐÓ…

Bài số: 351
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

NƠI ẨN TRÚ MUÔN ĐỜI

Bài số: 352
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐƯỢC CỨU TRONG CHÚA

ĐƯỢC CỨU TRONG CHÚA

Bài số: 353
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI!

GIÊ-XU, CHÍNH NGÀI!

Bài số: 354
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

CHÚA ĐEM AN VUI CHO TÔI

Bài số: 355
XEM BẢN NHẠC
Bìa của THOẢ LÒNG

THOẢ LÒNG

Bài số: 356
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

BÀN TAY MANG DẤU ĐINH

Bài số: 357
XEM BẢN NHẠC
Bìa của BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

BIẾT NGÀI LÀ CHÚA

Bài số: 358
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LUÔN MỞ LỐI

CHÚA LUÔN MỞ LỐI

Bài số: 359
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

KHÁT KHAO DÒNG NƯỚC

Bài số: 360
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA BIẾT LÒNG CON

CHÚA BIẾT LÒNG CON

Bài số: 361
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

KÍP BƯỚC TRONG Ý CHA

Bài số: 362
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

NGÀI LÀ MUÔN NHU CẦU TÔI

Bài số: 363
XEM BẢN NHẠC
Bìa của MỪNG VUI MỖI NGÀY

MỪNG VUI MỖI NGÀY

Bài số: 364
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

NGÀI LÀ SỨC MỚI CỦA CON

Bài số: 365
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-HÔ-VA XIN DẮT TÔI

GIÊ-HÔ-VA XIN DẮT TÔI

Bài số: 366
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

TÂM GIAO VỚI GIÊ-XU

Bài số: 367
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHI ĐÊM QUA RỒI

KHI ĐÊM QUA RỒI

Bài số: 368
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

NGÀI LÀ TẤT CẢ CHO TÔI

Bài số: 369
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỰ BÌNH AN TUYỆT VỜI

SỰ BÌNH AN TUYỆT VỜI

Bài số: 370
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÔI BIẾT ĐẤNG TÔI ĐANG TIN

TÔI BIẾT ĐẤNG TÔI ĐANG TIN

Bài số: 371
XEM BẢN NHẠC
Bìa của YÊU TA CHĂNG?

YÊU TA CHĂNG?

Bài số: 372
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUỒN VUI TRONG LÒNG

NGUỒN VUI TRONG LÒNG

Bài số: 373
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

NGẮM GIÊ-XU ĐỪNG XAO

Bài số: 374
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

NƠI NƯƠNG NÁU VỮNG BỀN

Bài số: 375
XEM BẢN NHẠC
Bìa của NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

NGUYỆN CHÚA NẮM TAY TÔI

Bài số: 376
XEM BẢN NHẠC
Bìa của Ô, TÔI YÊU GIÊ-XU LẮM THAY

Ô, TÔI YÊU GIÊ-XU LẮM THAY

Bài số: 377
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỐNG CHUNG CÙNG GIÊ-XU

SỐNG CHUNG CÙNG GIÊ-XU

Bài số: 378
XEM BẢN NHẠC
Bìa của KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

KHI GIÊ-XU SỐNG TRONG TÂM

Bài số: 379
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỐNG TRONG QUYỀN NĂNG

SỐNG TRONG QUYỀN NĂNG

Bài số: 380
XEM BẢN NHẠC
Bìa của QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

QUỲ NƠI CHÂN CHÚA

Bài số: 381
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TẠI VẦNG ĐÁ NGẤT CAO

TẠI VẦNG ĐÁ NGẤT CAO

Bài số: 382
XEM BẢN NHẠC
Bìa của SỰ SỐNG MỚI

SỰ SỐNG MỚI

Bài số: 383
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TÂM LINH TÔI, YÊN NINH THAY!

TÂM LINH TÔI, YÊN NINH THAY!

Bài số: 384
XEM BẢN NHẠC
Bìa của TA HẰNG Ở VỚI CÁC CON

TA HẰNG Ở VỚI CÁC CON

Bài số: 385
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ TẤT CẢ

CHÚA LÀ TẤT CẢ

Bài số: 386
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

CHÚA LUÔN TUYỆT VỜI

Bài số: 387
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CÀNG GẦN CHÚA HƠN

CÀNG GẦN CHÚA HƠN

Bài số: 388
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

CHÚA LÀ CƠ NGHIỆP

Bài số: 389
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẤNG CHĂN HIỀN LÀNH

ĐẤNG CHĂN HIỀN LÀNH

Bài số: 390
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHÚA VẪN BÊN TÔI

CHÚA VẪN BÊN TÔI

Bài số: 391
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐI VỚI CHA

ĐI VỚI CHA

Bài số: 392
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẾN BÊN DÒNG SÔNG

ĐẾN BÊN DÒNG SÔNG

Bài số: 393
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐI ĐƯỜNG NGÀI

ĐI ĐƯỜNG NGÀI

Bài số: 394
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THẬT

ĐỨC CHÚA TRỜI CÓ THẬT

Bài số: 395
XEM BẢN NHẠC
Bìa của GIÊ-XU

GIÊ-XU

Bài số: 396
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐẮC THẮNG TRONG CHÚA

ĐẮC THẮNG TRONG CHÚA

Bài số: 397
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỒNG CỎ THIÊN THƯỢNG

ĐỒNG CỎ THIÊN THƯỢNG

Bài số: 398
XEM BẢN NHẠC
Bìa của CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

CHRIST LÀ LỜI GIẢI ĐÁP

Bài số: 399
XEM BẢN NHẠC
Bìa của ĐỒNG HÀNH

ĐỒNG HÀNH

Bài số: 400
XEM BẢN NHẠC