Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 104
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

 

 

1. Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu cao hơn, hơn cả cõi bầu trời.
Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu trổi hơn, cao, cao hơn bầu trời.
Cao, cao hơn bầu trời.

Điệp khúc
Ôi, Giê-xu tuyệt vời. Tình Chúa bao la vời vời thật đáng tôn cao đời đời.
Chúc tán danh Ngài vang trên trời cao. Tình yêu lớn thay ôi Giê-xu sâu nhiệm thay.
Bước đi trong tình yêu thương Ngài thôi.
Chúc tán danh Cha đời đời. Chúc tán danh Cha còn mãi.

 

2. Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu sâu hơn, hơn biển sâu mênh mông.
Chúc tán ca khen tỉnh yêu của Giê-xu thẳm sâu, sâu, sâu hơn đại dương.
Sâu, sâu hơn đại dương.

 

3. Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu thứ tha, đưa bước con trở về.
Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu thứ tha, dắt đưa con trở về.
Dắt đưa con trở về.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022