Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 141
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

 

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền;
Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà, đêm giá canh trường thân phủ sương già.

Điệp khúc:
Nô-ên, Nô-ên. Nô-ên, Nô-ên.
Chính đêm sanh Vua Y-sơ-ra-ên.

2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa đang chiếu bên trời Đông ánh rạng loà;
Tia hào quang kia soi khắp sơn hà, không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà

3. Cũng nhờ hào quang do chính sao này, Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy;
Bước lần lần theo sao sáng trên trời, nôn nả đi tìm Vua mới ra đời.

4. Sao lần lần qua Tây Bắc sáng trưng, đến Bết-lê-hem sao bỗng nhiên ngừng;
Nơi này dị tinh đứng mãi không dời, chính chỗ Anh Hài Giê-xu ra đời.

5. Ba vị cùng vô trong quán vui mừng, quì xuống khiêm nhường tôn kính Con Thần;
Lễ vật bày ra nơi máng sơ sài: vàng, nhũ hương, một dược kính dâng Ngài.

6. Nay mừng Nô-ên ta hát một bài, cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài;
Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên, tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022