Giải thích từ ngữ

Ca Khúc Chúc Tôn

NGUYỆN THEO CHÚA

Bài số: 501

DÂNG HIẾN

Bài số: 502

XIN NGHE LỚI CẦU NGUYỆN CỦA CON

Bài số: 503

DÂNG LÊN CHÚA CHÍNH CON

Bài số: 504

TÂM NGUYỆN

Bài số: 505

GIÊ-XU LÀ CHÚA TÔI

Bài số: 506

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 507

CHÚA NGỰ TRONG TÔI

Bài số: 508

SẴN LÒNG HẦU VIỆC

Bài số: 509

TÔI NGHE CHÚA GỌI

Bài số: 510

TỪ LÚC CHÍNH TÔI ĐƯỢC CỨU

Bài số: 511

DẤN THÂN HẦU VIỆC

Bài số: 512

MƠ ƯỚC HẦU VIỆC CHÚA

Bài số: 513

XIN LÀM SẠCH CON!

Bài số: 514

LÒNG NGUYỆN DÂNG

Bài số: 515

HÃY DÂNG LÒNG CON

Bài số: 516

VUI THOẢ PHỤC SỰ VUA THÁNH

Bài số: 517

LỜI NGUYỆN BAN MAI

Bài số: 518

LẠY CHÚA, MỜI NGÀI NGỰ ĐẾN

Bài số: 519

LỜI NGUYỆN CẦU

Bài số: 520

XIN CHÚA SAI TÔI

Bài số: 521

CỨU NGƯỜI TUYỆT VỌNG

Bài số: 522

QUYẾT ĐEM CHIÊN LẠC VỀ

Bài số: 523

THUẬN PHỤC Ý CHÚA

Bài số: 524

VỚI CẢ TẤM LÒNG

Bài số: 525

HÃY THEO TA

Bài số: 526

DÂNG CHÚA TÂM HỒN

Bài số: 527

GIÚP AI ĐANG BĂN KHOĂN

Bài số: 528

DÂNG HIẾN CHO GIÊ-XU

Bài số: 529

GÁNH LÚA VỀ

Bài số: 530

NGUYỆN LÀM TÔI TỚ CHÚA

Bài số: 531

LỜI CON NGUYỆN CẦU

Bài số: 532

BIẾT GIÊ-XU VÀ TRUYỀN BÁ DANH NGÀI

Bài số: 533

CHẠM LÒNG CON CHÚA ƠI!

Bài số: 534

TA CÙNG ĐI

Bài số: 535

ĐỔI MỚI TÂM TÔI

Bài số: 536

DÂNG CHÚA TRỌN ĐỜI

Bài số: 537

DÂNG CHÚA

Bài số: 538

CHÚNG CON MUỐN HIỆP NHẤT

Bài số: 539

KHIÊM NHU TRONG CHÚA

Bài số: 540

TÌNH YÊU THƯƠNG

Bài số: 541

BỐN PHƯƠNG MỘT NHÀ

Bài số: 542

TRONG TAY THÂN ÁI

Bài số: 543

BÊN NHAU SUM VẦY

Bài số: 544

HIỆP MỘT

Bài số: 545

NỐI KẾT

Bài số: 546

QUÂY QUẦN BÊN CHÚA

Bài số: 547

CÙNG HỌP NHAU

Bài số: 548

HÃY LÀM KHI CÒN BAN NGÀY

Bài số: 549

ƠN LẠ LÙNG

Bài số: 550

HÂN HOAN THAY CHÚA TÔI

Bài số: 551

LỜI TẠ ƠN DÂNG CHÚA

Bài số: 552

CẢM TẠ CHÚA

Bài số: 553

CẢM TẠ CHÚA CHA

Bài số: 554

HÃY ĐẾM CÁC ƠN CHÚA BAN

Bài số: 555

LỜI TẠ ƠN

Bài số: 556

TRỌN ĐỜI CON DÂNG

Bài số: 557

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 558

XIN TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 559

ƠN GIÊ-XU CAO SÂU LẮM THAY!

Bài số: 560

XIN CÁM ƠN NGÀI

Bài số: 561

DÂNG LỜI CẢM TẠ

Bài số: 562

TẠ ƠN CHÚA

Bài số: 563

VÀO CỬA NGÀI VỚI LỜI CẢM TẠ

Bài số: 564

CÁM ƠN CHA

Bài số: 565

MẶT GẶP MẶT

Bài số: 566

BƯỚC LÊN THIÊN ĐÀNG

Bài số: 567

MIỀN VINH HIỂN

Bài số: 568

GIỜ DANH SÁCH TUYÊN ĐỌC

Bài số: 569

NIỀM VINH HẠNH

Bài số: 570

NƠI VĨNH PHÚC

Bài số: 571

CHUNG NHÓM Ở THIÊN HÀ

Bài số: 572

VỀ NHÀ CHA

Bài số: 573

BẤT DẠ THÀNH

Bài số: 574

TẠI NHÀ CHÚA TA CÒN XA NHAU ĐÂU

Bài số: 575

CẦU CHO CHA MẸ

Bài số: 576

NHỚ ƠN CHA MẸ

Bài số: 577

MẸ

Bài số: 578

LỜI NGUYỆN CẦU TRƯỚC CHÚA

Bài số: 579

NHƯ ĐÁM CƯỚI CA-NA

Bài số: 580

ĐÍNH ƯỚC CHO TƯƠNG LAI

Bài số: 581

KHÚC CA CẢM TẠ

Bài số: 582

HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI

Bài số: 583

HÔN NHẬT

Bài số: 584

CÂU YÊU THƯƠNG DÀI LÂU

Bài số: 585

VIÊN NGỌC ĐẸP RÒNG

Bài số: 586

ÔI, CHA THÁNH KHIẾT

Bài số: 587

NGÀY VUI TRONG NĂM

Bài số: 588

CHÚC MỪNG SINH NHẬT

Bài số: 589

ĐẦY NĂM

Bài số: 590

NGUYỆN CHÚA ĐOÁI XEM NHÀ NÀY

Bài số: 591

THÁNH KINH MÙA HÈ PHƯỚC HẠNH

Bài số: 592

CHIA TAY MÙA HÈ

Bài số: 593

THÁNH KINH MÙA HÈ

Bài số: 594

BÌNH MINH ĐÃ ĐẾN

Bài số: 595

VÙN VỤT NĂM CŨ ĐÃ QUA

Bài số: 596

NGÀY GIỜ QUA

Bài số: 597

TẾT TA

Bài số: 598

GIÊ-XU LÀ MÙA XUÂN

Bài số: 599

XUÂN MỚI, SỨC SỐNG MỚI

Bài số: 600

Copyright © 2012-2022