Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 144
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

 

1. Nhạc cao vút tận mây ngàn, vang mãi nơi chân trời
truyền cho khắp trần gian rằng đêm Giáng Sinh đã về.
Chúa trên trời cao hạ giáng xuống nơi hèn khinh
vì thương xót từng con người đang khát khao ơn Trời.
Hoà câu hát và cung đàn xin chúc tôn Vua Trời.
Chúa ban tình yêu, hy vọng, cùng đón Giáng Sinh bình an
và chứa chan niềm vui ngất trời.
Hát lên bài ca bằng tất cả tâm hồn ta.
Cùng dâng tiếng ngợi khen Ngài ban phước cho nhân loại.

2. Hồng ân Chúa thật sâu rộng lai láng không ai bằng
tình yêu Chúa thật chan hoà cho thế nhân lạc loài.
Chúa ban bình an và cứu vớt linh hồn ta
từ tăm tối đầy ô tội nay sống trong ơn Ngài.
Hát ca ngợi khen bằng tất cả giai điệu với cung đàn, hoà trong đêm Ngài lâm thế.
Bình an phước hạnh ban cho người, hoà vang niềm vui ngất trời.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Giáng sinh   Hợp ca  

Copyright © 2012-2022