Giải thích từ ngữ

2 câu

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8

ĐÓN XUÂN VỚI JÊSUS

Viết bởi David Dong
Bài số: 10

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11

Ngày Xuân Rộn Ràng

Viết bởi David Dong
Bài số: 11

Vạn Lời Chúc Xuân

Viết bởi David Dong
Bài số: 12

TÌNH YÊU CHÚA BAN

Viết bởi David Dong
Bài số: 13

HÔ-SA-NA

Bài số: 14

TÌNH YÊU ĐÃ ĐẾN

Viết bởi David Dong
Bài số: 14

KHI TÌNH YÊU ĐẾN

Viết bởi David Dong
Bài số: 15

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192

CHÚA SỐNG

Bài số: 193

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220

Copyright © 2012-2022