Giải thích từ ngữ

2 câu

Bìa của THÀNH KHẨN TÔN THỜ

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Chúa thánh của cả vũ trụ, muôn loài, và đ
Bìa của NHÌN LÊN CHA THÁNH

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Bài số: 11
XEM BẢN NHẠC Nhìn Lên cha Thánh Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha T
Bìa của HÔ-SA-NA

HÔ-SA-NA

Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC  Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na ! Ca ngợi Vua hiển vi
Bìa của KHÁ TỤNG CA CHÚA

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi các dân khá tụng ca Chúa. Giê-hô-va nhân t
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-l
Bìa của CUNG KÍNH TÔN VINH

CUNG KÍNH TÔN VINH

Bài số: 61
XEM BẢN NHẠC CUNG KÍNH TÔN VINH Họp tại đây, cung kính hát tôn vi
Bìa của MUÔN VẬT TỤNG CA

MUÔN VẬT TỤNG CA

Bài số: 74
XEM BẢN NHẠC   1. Tôi sẽ tụng ca vinh quang của Vua hy sinh l
Bìa của CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

CÙNG ĐẾN THỜ TÔN

Bài số: 81
XEM BẢN NHẠC 1. Vì tình yêu thương của Ngài,và thật con đã bi
Bìa của DANH TRÊN MUÔN DANH

DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 84
XEM BẢN NHẠC   Giê-xu! Danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa di
Bìa của NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97
XEM BẢN NHẠC 1.Ngợi khen danh Cha Thánh, hát chúc tôn Giê-xu. Lòng
Bìa của THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108
XEM BẢN NHẠC 1. Khoan dung lẫn nhân từ, yêu thương với công bìn
Bìa của TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa tựa như núi cao, cao vô cùng
Bìa của CỨU CHÚA TÔI

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-h
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU ĐẾN

Bài số: 139
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát: An bình ch
Bìa của TRONG MÁNG CHIÊN

TRONG MÁNG CHIÊN

Bài số: 143
XEM BẢN NHẠC 1. Nằm yên trong máng chiên kia, nào được nôi, nệ
Bìa của THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

THOẢ NIỀM MƠ ƯỚC

Bài số: 144
XEM BẢN NHẠC 1. Nhạc cao vút tận mây ngàn, vang mãi nơi chân tr
Bìa của MÓN QUÀ VÔ GIÁ

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Bài số: 148
XEM BẢN NHẠC 1. Ngày Giáng sinh tưng bừng đến trong gia đình hân
Bìa của NGUỒN TÌNH YÊU

NGUỒN TÌNH YÊU

Bài số: 149
XEM BẢN NHẠC 1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử von
Bìa của CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC 1. Mong chờ No-ên đến, ngày Thiên Chúa hoá thân là
Bìa của CHÚA ĐÃ TỚI

CHÚA ĐÃ TỚI

Bài số: 155
XEM BẢN NHẠC 1. Yêu là khi Chúa xuống trong trần gian, lìa thiên q
Bìa của TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

TIẾNG ĐỒI GÔ-GÔ-THA

Bài số: 171
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng ta ghi nhớ luôn ngày Chúa đau thương trên đ
Bìa của XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC 1. Chiều xưa đồi vắng Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu lưu
Bìa của THỐNG KHỔ TÂM

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174
XEM BẢN NHẠC 1. Ghết-sê ma nê đau khổ, Chúa khẩn thiết nguyện
Bìa của TÌNH YÊU VÔ GIÁ

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

Bài số: 179
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng này xin dâng, kính yêu Giê-xu.Ngài đã hy sinh
Bìa của CÙNG VÀO TÔN THỜ

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183
XEM BẢN NHẠC 1. Vào nơi đây tôn thờ ca khen, cùng vào chúc tán G
Bìa của CHÚA TRỊ VÌ

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng ca xướng cho Vua quyền oai.Dâng lên ch
Bìa của CHÚA HẰNG SỐNG

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC 1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền, đã v
Bìa của VÌ GIÊ-XU SỐNG

VÌ GIÊ-XU SỐNG

Bài số: 192
XEM BẢN NHẠC 1.Trên trời vinh quang Vua Thánh xuống gian trần, xót
Bìa của CHÚA SỐNG

CHÚA SỐNG

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa đã chết thế cho trần gian.Ôi! tình Chúa qu
Bìa của CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207
XEM BẢN NHẠC 1. Thánh Linh xin tuôn tràn vào lòng chính con giờ nà
Bìa của XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.C