Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Yêu Mến Chúa
Nhịp: 4/4
Bài số: 179
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

TÌNH YÊU VÔ GIÁ

 

1. Lòng này xin dâng, kính yêu Giê-xu.
Ngài đã hy sinh chết trên thập giá.
Lòng Ngài tan vỡ và huyết tuôn tràn.
Vì tội lỗi con, khổ đau Ngài mang.

Điệp khúc:
Lòng đầy yêu thương, Chúa đã cứu con.
Không chi có thể so với huyết Ngài.
Vì tình yêu đó, con nay hiến dâng.
Nguyện Cha quản cai cả cuộc đời con.

2. Này hồn thân con, hiến dâng Ngài nay.
Ngài đã dang tay để cứu chuộc con.
Đành chịu đinh đóng ở Gô-gô-tha.
Bởi Ngài mến yêu thế nhân lầm than.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Sự dâng mình cho Chúa   Yêu mến Chúa  

Copyright © 2012-2022