Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 192
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

VÌ GIÊ-XU SỐNG

 

1.Trên trời vinh quang Vua Thánh xuống gian trần,
xót thương con người sống trong tuyệt vọng.
Thân vàng hy hy sinh chịu đau thương cứu người.
Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.

Điệp khúc:
Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng.
Bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin.
Vì tôi biết rõ Chúa sống uy quyền trên khắp trời.
Vì Giê-xu sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài.

2. Trên đường tôi đi tôi biết Chúa đi cùng,
dẫu cho khổ nạn vẫn luôn bình an.
Tâm hồn dịu êm vì luôn luôn có Ngài.
Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Phục sinh  

Copyright © 2012-2022