Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 11
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

NHÌN LÊN CHA THÁNH

Nhìn Lên cha Thánh Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh.

Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa.

Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài.

Mọi vinh hoa trên đời này ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng.

Lòng con tôn kính Cha. Con yêu mến Ngài mãi.

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Cha yêu dấu.

Lòng con tôn kính Cha, con yêu mến Ngài mãi.

Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Ngài.

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022