Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 4/4
Bài số: 50
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

HA-LÊ-LU-GIA

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,

 

Tụng ngợi Ba Ngôi, hiển vinh đời đời,

Ngài xót thương tôi trong cả nhân loại.

Lòng nguyện xin dâng cả cuộc đời này,

Cầu Thánh Linh Cha tràn đầy trên tôi.

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022