Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 172
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

 

1. Chiều xưa đồi vắng Gô-gô-tha,
Chúa Giê-xu lưu huyết chịu khổ hình.
Nhìn xem dòng huyết xưa trào tuôn,
Chúa vì ai đau đớn tận tâm hồn?
Vì sao Ngài quá yêu tội nhân, Chúa vì yêu nên đã chịu khổ hình.
Đồi xưa thập giá gương Giê-xu mãi ngàn năm rạng ngời tình yêu.
Xin dâng lên Chúa Giê-xu lòng con mãi yêu Ngài thôi.
Xin Giê-xu từ ái dạy con luôn luôn biết yêu Ngài.

2. Người ơi! Ngày tháng cứ dần trôi,
kiếp phù du khoe sắc rồi chóng tàn.
Nhìn xem ngày tháng sẽ dần qua,
thoáng thời gian vào ta những khắc gì?
Đời ta tựa cánh hoa nhạt phai, nếu đặt trong còn tay muôn Chúa đời.
Bạn ơi đời sống trong Giê-xu với tình yêu sắc hương chẳng phai.
cho Xin con biết quên mình, vì Chúa sống cho tình yêu.
Xin Giê-xu từ ái dạy con biết luôn yêu luôn
Xin cho con biết quên mình, vì Chúa sống cho tình yêu.
Xin Giê-xu từ ái dạy con luôn luôn biết yêu người hơn.

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Thương khó   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022