Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Đơn ca

Đơn ca

Đến Với Cha Giờ Này

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 1

Nguồn Tin Yêu Thương

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 2

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 3

Đến Với Giê-xu

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 12

Về Bên Cha

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 12

Tin

Bài số: 47

Khúc Tâm Ca

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 47

Tin Lành Đến Cho Người

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 47

Chúa Đến Ban Bình An

Viết bởi Lê Anh Đông
Bài số: 110

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168

SUY NIỆM TÌNH YÊU

Bài số: 170

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172

VÌ AI?

Bài số: 173

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175

Copyright © 2012-2022