Giải thích từ ngữ

Đơn ca

Bìa của Đến Với Cha Giờ Này

Đến Với Cha Giờ Này

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 1
  XEM BẢN NHẠC {youtube}https://youtu.be/6lDu9N1PB3M{/youtube}  
Bìa của Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Chúa Mang Thập Hình Vì Ta

Tác giả soạn nhạc: Lê Anh Đông
Bài số: 3
  XEM BẢN NHẠC {youtube}https://youtu.be/cwAJPg6W_pU{/youtube}  
Bìa của TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa tựa như núi cao, cao vô cùng
Bìa của NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

NGƯỜI ĐÃ ĐẾN

Bài số: 145
XEM BẢN NHẠC Một đêm đông Một Giê-xu hạ sinh, Người sinh ra t
Bìa của THIẾU CHỖ CHO NGÀI

THIẾU CHỖ CHO NGÀI

Bài số: 168
XEM BẢN NHẠC Thiếu chỗ cho Ngài: "Khách quá nhiều trong hôm nay!"
Bìa của SUY NIỆM TÌNH YÊU

SUY NIỆM TÌNH YÊU

Bài số: 170
XEM BẢN NHẠC 1. Đồi xưa Chúa Giê-xu xả thân vì ai, chịu bao kh
Bìa của XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

XIN GIÚP CON YÊU NGÀI

Bài số: 172
XEM BẢN NHẠC 1. Chiều xưa đồi vắng Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu lưu
Bìa của VÌ AI?

VÌ AI?

Bài số: 173
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-xu vì ai huyết tuôn? Con Trời vì sao đớn đa
Bìa của THỐNG KHỔ TÂM

THỐNG KHỔ TÂM

Bài số: 174
XEM BẢN NHẠC 1. Ghết-sê ma nê đau khổ, Chúa khẩn thiết nguyện
Bìa của TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

TỪ LÒNG TÔI MỘT BÀI CA MỚI

Bài số: 175
XEM BẢN NHẠC 1. Khốn khó với gánh đau thương trên vai, tôi lê t