Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 6/8
Bài số: 8
Hợp âm: D
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano
2-Alto
3-Terno
4-Bass
Melody

Lời Bài Hát

THÀNH KHẨN TÔN THỜ

1. Lạy Chúa thánh của cả vũ trụ, muôn loài, và đời con; Chúa của biển, núi non, mặt đất.
Lạy Chúa thánh suốt cả cõi thiên thượng, ngàn ngàn đời qua.
Và Ngài là Chân Chúa đến mãi mãi. Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương.
Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương.
Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương. Ngài là Chân Chúa đến mãi mãi.

2. Lạy Vua thánh của cả vũ trụ, muôn loài, và đời con; Vua của biển, núi non, mặt đất.
Lạy Vua thánh suốt cả cõi thiên thượng, ngàn ngàn đời qua.
Và Ngài là Vua muôn vua mãi mãi. Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương.
Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương.
Thành khẩn cúi xuống con quì thờ Thần Vương. Ngài là Vua muôn vua vĩnh cửu.

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi khen  

Copyright © 2012-2022