Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 3/4
Bài số: 174
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THỐNG KHỔ TÂM

 

1. Ghết-sê ma nê đau khổ, Chúa khẩn thiết nguyện cầu.
Cất tiếng lớn cùng Cha rằng: "Xin chén này khỏi con.
Nhưng không theo ý con, nguyện xin theo ý Cha".
Mồ hôi Ngài tuôn dường như giọt huyết lớn rơi!
Kìa, Giê-xu đang cầu xin khẩn thiết với Cha
mà ai giờ đây còn đang say ngủ mẩn mê.
Kìa, Giê-xu đang một mình đau khổ, người ơi!

2. Chúa gánh vác mọi đau khổ, bởi yêu thương con người.
Xuống thế sống đời đau khổ, Giê-xu nào tiếc chi.
Nhưng trần gian chối từ, và còn đem đóng đinh.
Người ơi, vì sao lòng bao gian ác gớm ghê!
Nhìn tay, đầu, chân và hông Thiên Chúa huyết tuôn,
giờ đây người ơi lòng mau ăn năn trở về.
Kìa, Giê-xu đang chờ mong đón tiếp, người ơi!

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Thương khó   Đơn ca  

Copyright © 2012-2022