Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 3/4
Bài số: 108
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
Melody

Lời Bài Hát

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

 

1. Khoan dung lẫn nhân từ, yêu thương với công bình,

mang dấp dáng con người, là Chúa tôi thành nhân.

Vua trên khắp muôn muôn loài, đành lòng mang kiếp con người.

Hạ mình quì gối rửa chân cho các môn đồ.

 

Điệp khúc:

Ồ thật kỳ diệu thay, tình Ngài thật rộng lớn.

Cúi xuống cùng thờ tôn. Giê xu, Vua Chí Tôn.

 

2. Khôn ngoan với thanh sạch, không mang chút ô tội,

nhân nhưng thế chê cười, chẳng đoái xem lời Ngài.

Treo thân báu trên thập tự, đành lòng chết thế con người.

Mà Giê xu vẫn khẩn xin Cha Ngài thứ tha cho người.

 

 

 

Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022