Giải thích từ ngữ

Đồng ca

Bìa của BÀI CA NGỢI KHEN

BÀI CA NGỢI KHEN

Bài số: 1
XEM BẢN NHẠC Hãy đưa tay lên hướng về nơi thánh và ngợi khen Gi
Bìa của THÀNH KÍNH CA NGỢI

THÀNH KÍNH CA NGỢI

Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC   Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắ
Bìa của TÔN THỜ CHA

TÔN THỜ CHA

Bài số: 9
XEM BẢN NHẠC   Cha Thánh chúng con thờ tôn. Dâng lên Chúa cả
Bìa của THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

THÁNH THAY, THÁNH THAY, THÁNH THAY!

Bài số: 12
XEM BẢN NHẠC Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Vinh quang Chúa Giê-h
Bìa của HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

HÃY ĐẾN VỚI NGÀI

Bài số: 16
XEM BẢN NHẠC   Hãy đến với Ngài, muôn muôn người yêu Chúa
Bìa của NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

NGÀI LÀ THIÊN CHÚA

Bài số: 18
XEM BẢN NHẠC   Ngài là Thiên Chúa, Đấng Chí Cao, vượt cao h
Bìa của TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI

Bài số: 30
XEM BẢN NHẠC TOÀN THẾ GIỚI CA NGỢI 1. Nào toàn thế giới cùng
Bìa của CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

CÙNG ĐI TRONG CUNG VUA THÁNH

Bài số: 35
XEM BẢN NHẠC Cùng đi trong nơi vinh hiển sáng ngời, thờ tôn trư
Bìa của CHÚC TÔN CHÚA

CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 36
XEM BẢN NHẠC Hãy cùng mọi người tôn kính Cha oai quyền,vinh hi
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI

Bài số: 39
XEM BẢN NHẠC Con chỉ mong tôn cao danh Ngài Giờ con lặng yên, đ
Bìa của DANH CAO QUÍ

DANH CAO QUÍ

Bài số: 40
XEM BẢN NHẠC Chúa Thánh trời cao, danh Chúa soi rạng ngời muôn
Bìa của TÔN VINH CHA

TÔN VINH CHA

Bài số: 41
XEM BẢN NHẠC Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu
Bìa của CHÚA CỦA CON

CHÚA CỦA CON

Bài số: 42
XEM BẢN NHẠC Lạy Chúa kính yêu con xin hát bài ca chúc tụng. Lạ
Bìa của KHÁ TỤNG CA CHÚA

KHÁ TỤNG CA CHÚA

Bài số: 44
XEM BẢN NHẠC 1. Hỡi các dân khá tụng ca Chúa. Giê-hô-va nhân t
Bìa của LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

LÒNG TÔI HÁT VUI MỪNG

Bài số: 47
XEM BẢN NHẠC   Lòng tôi hát vui mừng cùng cất tiếng vang l
Bìa của CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

CÙNG NHAU CA KHEN NGỢI CHÚA

Bài số: 48
XEM BẢN NHẠC   Cùng nhau ca khen ngợi Chúa (Cùng nhau ca khen n
Bìa của ĐẾN CÙNG CHA

ĐẾN CÙNG CHA

Bài số: 49
XEM BẢN NHẠC   Cùng đến với Chúa Cha từ ái, Cứu Chúa c
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA

HA-LÊ-LU-GIA

Bài số: 50
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-l
Bìa của TÔI SẼ NGỢI CA

TÔI SẼ NGỢI CA

Bài số: 51
XEM BẢN NHẠC   Tôi ngợi khen danh Chúa Trời bằng tất cả t
Bìa của BÀI CA CHÚC TỤNG

BÀI CA CHÚC TỤNG

Bài số: 52
XEM BẢN NHẠC   Cất tiếng ca khen danh Ngài muôn đời giữa c
Bìa của DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

DANH NGÀI LÀ GIÊ-XU

Bài số: 53
XEM BẢN NHẠC   Danh Ngài là Jesus, Jesus. Nước mắt nay còn
Bìa của TÔN CAO DANH GIÊ-XU

TÔN CAO DANH GIÊ-XU

Bài số: 54
XEM BẢN NHẠC   Jesus, xin dâng lên Ngài lời chúc tôn. Jesus,
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

CÙNG CHÚC TÔN CHÚA

Bài số: 55
XEM BẢN NHẠC   Nguyền đồng lòng hát ca, cùng nhau chúc tôn
Bìa của TOÀN NĂNG THAY CHÚA

TOÀN NĂNG THAY CHÚA

Bài số: 59
XEM BẢN NHẠC   Toàn năng thay Chúa Jesus năng quyền, luôn nâ
Bìa của CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

CHÚC TÔN VUA GIÊ-XU

Bài số: 60
XEM BẢN NHẠC   Lớn tiếng chúc tôn Vua Jesus hằng sống, đ
Bìa của CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

CÙNG CHÚC TÔN NGÀI

Bài số: 63
XEM BẢN NHẠC   1.Lòng con dâng khúc ca vui mừng, ngợi khen Jes
Bìa của VUA MUÔN VUA

VUA MUÔN VUA

Bài số: 65
XEM BẢN NHẠC Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng hiển vinh, Ha-lê-lu-
Bìa của DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

DÂNG NGÀN TIẾNG TUNG HÔ

Bài số: 66
XEM BẢN NHẠC Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Giê-xu; Hát
Bìa của VINH DIỆU CHIÊN CON

VINH DIỆU CHIÊN CON

Bài số: 69
XEM BẢN NHẠC Vinh diệu cao quí thay Chiên Con này. Giê-xu, con suy t
Bìa của VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71
XEM BẢN NHẠC 1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa: Đấng uy nghiêm, Vua
Bìa của CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

CON CHỈ MONG TÔN VINH CHA

Bài số: 76
XEM BẢN NHẠC   Con chỉ mong tôn vinh Ngài, đưa tay lên thưa
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU LÀ VUA

Bài số: 78
XEM BẢN NHẠC   Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ngài là Chúa trên tr
Bìa của HÁT KHEN GIÊ-XU

HÁT KHEN GIÊ-XU

Bài số: 86
XEM BẢN NHẠC   Nguyện xin thiên ân của Chúa Trời sẽ ban ch
Bìa của TỤNG NGỢI GIÊ-XU

TỤNG NGỢI GIÊ-XU

Bài số: 89
XEM BẢN NHẠC Cùng ca tụng danh Giê-xu. Lạy Chúa yêu thương lòn
Bìa của DANH NGÀI CAO QUÍ

DANH NGÀI CAO QUÍ

Bài số: 91
XEM BẢN NHẠC Kìa danh Ngài rất cao, hết trên muôn muôn danh. Danh
Bìa của GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

GIÊ-XU! DANH TRÊN MUÔN DANH

Bài số: 93
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, Danh uy nghi cao sang trên muôn loài. Ô! Giê-xu,
Bìa của VINH THAY DANH CHÚA!

VINH THAY DANH CHÚA!

Bài số: 94
XEM BẢN NHẠC Ô! Quyền uy Cha được vang khắp trời, vì danh Ngà
Bìa của NGỢI KHEN GIÊ-XU

NGỢI KHEN GIÊ-XU

Bài số: 95
XEM BẢN NHẠC Muôn muôn dân trên đất hãy đến ngợi khen Giê-xu.
Bìa của NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

NGỢI KHEN DANH CHA THÁNH

Bài số: 97
XEM BẢN NHẠC 1.Ngợi khen danh Cha Thánh, hát chúc tôn Giê-xu. Lòng
Bìa của NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

NGÀI ĐÁNG ĐƯỢC NGỢI KHEN

Bài số: 99
XEM BẢN NHẠC Giê-xu là Chúa! Vui mừng hát khen ngợi Chúa tôi. L
Bìa của NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

NGUYỆN TÔN VINH CHÚA

Bài số: 100
XEM BẢN NHẠC Nguyện tôn vinh ngợi khen danh Jêsus toàn năng, dùng
Bìa của GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

GIÊ-XU KHÔNG ĐỔI THAY

Bài số: 101
XEM BẢN NHẠC Giê xu không đổi thay. Giê xu không đổi thay. Trời
Bìa của CA NGỢI CHIÊN CON

CA NGỢI CHIÊN CON

Bài số: 102
XEM BẢN NHẠC 1. Vui ngợi khen Chiên Con. Vui ngợi khen Chiên Con. Cùn
Bìa của GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

GIÊ-XU, NGUYỆN MẾN YÊU NGÀI

Bài số: 103
XEM BẢN NHẠC   Giê xu nguyện mến yêu Ngài, con xin quỳ xuống
Bìa của TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

TÌNH YÊU ĐỜI ĐỜI

Bài số: 104
XEM BẢN NHẠC   1. Chúc tán ca khen tình yêu của Giê-xu cao hơ
Bìa của THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

THÁNH KHIẾT DUY NGÀI

Bài số: 105
XEM BẢN NHẠC   Tôn ngợi Ngài thánh khiết tuyệt đối. Tôn n
Bìa của CHÚA DIỆU KỲ

CHÚA DIỆU KỲ

Bài số: 107
XEM BẢN NHẠC   Kỳ diệu thay (Kỳ diệu thay) Chúa tuyệt vời
Bìa của THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

THỜ TÔN CHÚA NHÂN TỪ

Bài số: 108
XEM BẢN NHẠC 1. Khoan dung lẫn nhân từ, yêu thương với công bìn
Bìa của THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

THẮM THIẾT THAY TÌNH YÊU CỦA CHRIST

Bài số: 109
XEM BẢN NHẠC Thắm thiết thay tình yêu, tình yêu lớn lao của Chr
Bìa của CHÚA DIỆU THAY

CHÚA DIỆU THAY

Bài số: 111
XEM BẢN NHẠC Giê-xu, thật diệu kỳ danh Giê-xu. Ngài luôn rất n
Bìa của CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

CHÚA VẪN YÊU THƯƠNG

Bài số: 112
XEM BẢN NHẠC   1. Dù ta lang thang xa cách Đấng chăn chiên yêu
Bìa của TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

TÌNH YÊU NGÀI LỚN THAY

Bài số: 114
XEM BẢN NHẠC   Tình yêu của Chúa rộng sâu bao la thật vư
Bìa của NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115
XEM BẢN NHẠC 1, Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay!Ngài th
Bìa của CHÚA CHÍ THÁNH

CHÚA CHÍ THÁNH

Bài số: 121
XEM BẢN NHẠC Thật thiêng liêng, thật là chí thánh! Chúa ôi Ngài
Bìa của CHÚA OAI QUYỀN

CHÚA OAI QUYỀN

Bài số: 122
XEM BẢN NHẠC Đại quyền, đại năng là Chúa trên cao, ngự thiên
Bìa của CHÚA LÀ TỐT LÀNH

CHÚA LÀ TỐT LÀNH

Bài số: 124
XEM BẢN NHẠC   Chúa quyền năng, lớn tiếng chúc tán Vua tốt
Bìa của CHA ÁI TỪ

CHA ÁI TỪ

Bài số: 125
XEM BẢN NHẠC Lạy Chúa yêu thương, là Chúa nhân từ.Ơn yêu thư
Bìa của VUI MÙA GIÁNG SINH

VUI MÙA GIÁNG SINH

Bài số: 129
XEM BẢN NHẠC 1. Đêm thánh xa vời Chúa giáng sinhNằm trong chuồng
Bìa của VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

VÌ TÔI CHÚA HẠ SINH

Bài số: 136
XEM BẢN NHẠC Bầu trời nhiều sao lung linh, một vì sao chiếu sán
Bìa của VÌ YÊU NHÂN THẾ

VÌ YÊU NHÂN THẾ

Bài số: 138
XEM BẢN NHẠC Vì Cha yêu thương nhân loại nên đã ban Con Một. H
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 142
XEM BẢN NHẠC Đêm Nô-ên tưng bừng, mừng Chúa đến trong trần g
Bìa của MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

MỪNG SINH NHẬT GIÊ-XU

Bài số: 152
XEM BẢN NHẠC Chúc mừng sinh nhật Giê-xu trong mùa Giáng sinh thật
Bìa của CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

CHỜ MÙA ĐÔNG ĐẾN

Bài số: 154
XEM BẢN NHẠC 1. Mong chờ No-ên đến, ngày Thiên Chúa hoá thân là
Bìa của CA CHÚC GIÁNG SINH

CA CHÚC GIÁNG SINH

Bài số: 156
XEM BẢN NHẠC Mừng anh vui Giáng Sinh trong hoà bình.Mừng anh vui Gi
Bìa của KHI CHÚA VÀO ĐỜI

KHI CHÚA VÀO ĐỜI

Bài số: 158
XEM BẢN NHẠC 1. Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui.Sầu t
Bìa của HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC 1. Lời hứa ban cho nhân loại đang sống trong trần
Bìa của CÙNG VÀO TÔN THỜ

CÙNG VÀO TÔN THỜ

Bài số: 183
XEM BẢN NHẠC 1. Vào nơi đây tôn thờ ca khen, cùng vào chúc tán G
Bìa của TIẾNG HÁT PHỤC SINH

TIẾNG HÁT PHỤC SINH

Bài số: 184
XEM BẢN NHẠC 1. Trời tưng tưng sáng sương mai chiếu trên ngàn c
Bìa của CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi! Lòng tôi hôm n
Bìa của CHÚA TRỊ VÌ

CHÚA TRỊ VÌ

Bài số: 187
XEM BẢN NHẠC 1. Cất tiếng ca xướng cho Vua quyền oai.Dâng lên ch
Bìa của CHÚA HẰNG SỐNG

CHÚA HẰNG SỐNG

Bài số: 188
XEM BẢN NHẠC 1. Hân hoan vui ca chúc tôn Chúa ta năng quyền, đã v
Bìa của VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

VƯỢT MỘ PHẦN TỐI TĂM

Bài số: 189
XEM BẢN NHẠC Vui thay Chúa phục sinh vinh quang với quyền năng.Xíc
Bìa của GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

GIÊ-XU, ĐẤNG SỐNG

Bài số: 190
XEM BẢN NHẠC 1. Trời ban trưa nắng soi trên ngọn đồi, Chúa Giê
Bìa của CHÚA SỐNG

CHÚA SỐNG

Bài số: 193
XEM BẢN NHẠC 1. Chúa đã chết thế cho trần gian.Ôi! tình Chúa qu
Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ng
Bìa của BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

BÓNG TỐI QUA KHI BÌNH MINH ĐẾN

Bài số: 201
XEM BẢN NHẠC   1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi tr
Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng t
Bìa của XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

XIN THÁNH LINH HÃY ĐẾN

Bài số: 205
XEM BẢN NHẠC 1. Xin Thần Thánh Linh đến tâm linh con, Ngài như cơ
Bìa của NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

NGỌT NGÀO THAY THÁNH LINH

Bài số: 206
XEM BẢN NHẠC 1. Thần Linh Cha đến tâm này ngọt ngào thay.Con số
Bìa của CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

CHO CON LUÔN GẦN CHÚA

Bài số: 207
XEM BẢN NHẠC 1. Thánh Linh xin tuôn tràn vào lòng chính con giờ nà
Bìa của NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

NGUYỆN XIN THÁNH LINH CHÚA

Bài số: 216
XEM BẢN NHẠC Nguyện xin Thánh Linh của Chúa dẫy đầy trong tôi,
Bìa của XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

XIN THẦN LINH ĐẾN TRONG CON

Bài số: 217
XEM BẢN NHẠC Thần Linh xin đến đây, đến trong tâm khảm con.Xin
Bìa của NGỰ TÂM CON

NGỰ TÂM CON

Bài số: 218
XEM BẢN NHẠC Thần Linh Chúa Thánh, chúng con mời Ngài.Nguyền dân
Bìa của BỞI THẦN TA

BỞI THẦN TA

Bài số: 219
XEM BẢN NHẠC 1. Có núi ngăn trở hành trình con chăng? Núi nhọn v
Bìa của XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

XIN THẦN LINH NGỰ ĐẾN

Bài số: 220
XEM BẢN NHẠC Cầu xin Cha Thánh hãy mau đến trong nơi thánh này.C