Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 136
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Bầu trời nhiều sao lung linh, một vì sao chiếu sáng Bê-lem.
Chúa Giê-xu lâm phàm, hát ngợi ca Chúa, ngàn thiên binh báo tin Con Trời mới vừa sinh.
Thật lạ lùng trong tim con, vì tình yêu Chúa đã hạ sinh, xuống trần nơi đê hèn, máng lừa tăm tối,
lìa cao sang Chúa hy sinh để cứu trần gian. Bầu trời nhiều sao lung linh, một vì sao chiếu sáng Bê-lem.
Chúa Giê-xu lâm phàm, hát ngợi ca Chúa, ngàn thiên binh báo tin Con Trời mới vừa sinh.
Thật lạ lùng trong tim con kỳ diệu thay khi có Giê-xu. Chúa, nguồn ánh sáng trời.
Chúa, nguồn ân phước, lòng con nay ước mong sao được Chúa ngự đây.

 

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Giáng sinh   Đồng ca