Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ca Ngợi
Nhịp: 6/8
Bài số: 49
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát

ĐẾN CÙNG CHA

Cùng đến với Chúa Cha từ ái,

Cứu Chúa của tình yêu ngập tràn bao phước hạnh.

 

Cùng đến với Chúa Cha từ ái,

Cứu Chúa ban niềm vui, sống trong an bình.

 

Dâng Chúa khúc thiên ca, lòng nguyện yêu kính Ngài.

Danh thánh Chúa ban cho trở nên con Ngài.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2012-2022