Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 4/4
Bài số: 53
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Danh Ngài là Jesus, Jesus.

Nước mắt nay còn đâu.

Ngài an ủi những kẻ vở tâm hồn,

đập tung cửa sắt khóa lao tù.

Chúa Jesus ban cho tâm hồn sức sống huy hoàng.

Những bài có cùng thể loại: Ngợi khen Đấng Christ   Ngợi khen   1 câu   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021