Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 9
Hợp âm: F
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Cha Thánh chúng con thờ tôn.
Dâng lên Chúa cả tâm hồn con.
Yêu Ngài càng hơn.

Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi khen   Đồng ca  

Copyright © 2011-2021