Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Ca Khúc Chúc Tôn
Chủ đề: Tôn Vinh Thờ Phượng
Nhịp: 2/2
Bài số: 42
Hợp âm: (F)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

Lạy Chúa kính yêu con xin hát bài ca chúc tụng.
Lạy Chúa, Đấng Chí Cao, nào ai so bằng Cha nhân ái.
Lạy Cha Thánh, Chúa muôn loài đời con xin nguyện theo gót Ngài.
Lạy Chúa, Đấng cứu tinh, lòng con xin nguyện dâng lên Chúa kính cung thờ tôn.
Lòng con xin nguyện dâng lên Chúa, kính cung thờ tôn.

Những bài có cùng thể loại: Đồng ca   Ngợi khen   1 câu  

Copyright © 2011-2021